AZ+PARTNERS
BUILDING RECONSTRUCTION

Rec BAS 4km, Sofia

  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Sofia, Bulgaria
  • CATEGORY : Building Reconstruction
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Приектът за реконструкция на Центъра за върхови постижения предвижа архитектурно решение, базирано на отворени лабораторни среди, разположени в сградата съгласно необходимите технически спецификации и заданията по част Технологична.

Предвидено е изграждането и оборудването на необходимия брой помещения, в които да работят 90 служители (администрация, научни работници, изследователи, лаборанти, обслужващ персонал), съгласно общите функционални и специфични изисквания.

Сградата е осъвременена и приведена към действащата нормативна уредба за сгради със специфично предназначение, като се запазят приблизителните й размери и ортогоналният обем, без да се нарушават начин и характер на застрояване и при пълно съответствие със съществуващата градоустройствена рамка.

YEAR

2022

LOCATION

Sofia, Bulgaria

CATEGORY

Building Reconstruction

SHARE PROJECT