AZ+PARTNERS
RESIDENTIAL BUILDING

RB Gate Residence, Sofia

  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Sofia, Bulgaria
  • CATEGORY : Residential Building
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Концепцията е базирана върху израза “Стара София – Модерна класика”, вдъхновена от съвременния прочит на на контекстуалната среда и ключовото базира върху локацията постигане на тясна връзка сграда – природа затова и озеленяването е неразделна част от обемно-пространственото възприятие. Във връзка с непосредствената близост на обекта с градския център е потърсен необходимия баланс между динамиката на градското ядро и усещането за уединено вътрешно-квартално пространство.

Жилищната сграда разполага с 56 апартамента от различен характер, в зависимост от индивидуалните предпочитания на всеки бъдещ обитател. Местоположението на жилищните помещения и ориентацията им спрямо световните посоки осигуряват благоприятни климатични и санитарно-хигиенни условия. На първи етаж са разположени обекти за обществено обслужване, в директен контакт с интензивното пешеходно движение. Подземен паркинг за 41 автомобила осигурява транспортната обезпеченост.

YEAR

2022

LOCATION

Sofia, Bulgaria

CATEGORY

Residential Building

SHARE PROJECT