AZ+PARTNERS
RESIDENTIAL BUILDING

RB Barzaritza, Sofia

  • YEAR : 2023
  • LOCATION : Sofia, Bulgaria
  • CATEGORY : Residential Building
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Сградата на ул.”Бързарица” се намира в кв. Овча купел, в район с преобладаващо нискоетажно жилищно застрояване и предстоящо урбанизиране на територията. В близост е Нов Български Университет, множество зелени площи и спирки на масовия градски транспорт.

Застрояването е четириетажно с два подпокривни и един подземен етаж, с общо двадесет и пет жилища с вариации в плановото решение.

Динамичният обем на сградата създава модерен облик, умело вписан в заобикалящата среда и околното застрояване. Всеки от обемите е ясно подчертан от изчистените линии на фасадния материал, а входът е изявен чрез допълване на класическата комбинация черно-бяло с  облицовка от кортен и допълнително фасадно осветление.

YEAR

2023

LOCATION

Sofia, Bulgaria

CATEGORY

Residential Building

SHARE PROJECT