AZ+PARTNERS
RESIDENTIAL BUILDING

RB Central Park, Sofia

  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Sofia, Bulgaria
  • CATEGORY : Residential Complex
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Апартаментен комплекс „Central Park” се намира в един от перспективните столични райони в широкия градски център, очертан от улиците „Опълченска“ и „Скопие“ и булевардите „Сливница“ и „Княгиня Мария Луиза“, в непосредствена близост до скоро реализирани инвестиционни намерения и с перфектна комуникационна връзка с градското ядро на София. Близостта до мрежата на Метрополитена, както и преминаващите по периферията на квартала трасета на масов градски транспорт превръщат имота в отлична локация, с осигурени бързи връзки с останалите части от града.

Комплексът включва 7 високоетажни жилищни сгради, разположени в имота спрямо основните фактори на средата, оформяйки семпло и категорично градоустройствено решение. Големите пространства между сградите създават усещане за простор и формират различни зони в прилежащата паркова среда с площ от 12000м2. Комплексът предоставя различни типове жилищни единици, обезпечени от две подземни нива с вътрешни транспортно- комуникационни връзки, достатъчен брой паркоместа, гаражи и обслужващи помещения.

Ниският интензитет на застрояване на заобикалящата комплекса градска среда, гледките към Витоша и близостта до основни градски паркове, както и добре балансираните възможности за обществено обслужване, разположени по периферията, спомагат реализирането на концепцията за комплекса, превръщайки го в място с възможности за пълноценен отдих, спорт, развлечения и безопасни забавления за най-малките.

YEAR

2022

LOCATION

Sofia, Bulgaria

CATEGORY

Residential Complex

SHARE PROJECT