AZ+PARTNERS
PUBLIC BUILDING

PB Parking Nadezhda, Sofia

  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Sofia, Bulgaria
  • CATEGORY : Public building
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Многоетажен паркинг в район „Надежда“ е част от програмата на Столична община за изграждане на паркинги в кварталите. Застрояването е четириетажно, без сутерен. Автомобилното паркиране се предвижда е изцяло надземно.

Непосредствено до входната зона са разработени 48 броя външни открити паркоместа. Планът осигурява оптимални комуникационно-транспортни условия, включително между отделните етажни нива. С оразмеряването и дефинирането на различните пространства е постигнат максимален капацитет на паркинга при спазване на нормативните изисквания. Осигурена е и добра комуникация за пешеходен достъп.

Всички фасади са отворени в съответствие с изискванията за отворен паркинг – изключение прави западната фасада с цел ограничаване на шума и изпълняването на санитарно хигиенните норми. Избраните фасадни елементи са съобразени с контекста на средата, в която е разположен обекта с цел постигане на добър обемно-пространствен ефект и качествен архитектурно-художествен образ.

YEAR

2022

LOCATION

Sofia, Bulgaria

CATEGORY

Public building

SHARE PROJECT