AZ+PARTNERS
INDUSTRIAL BUILDING

IB Nestle, Sofia

  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Sofia, Bulgaria
  • CATEGORY : Industrial building
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Проектът за мултифункционалната хранителна компания Nestle предвижда два основни етапа: разширение на съществуващата производствена база и изграждане на нов допълващ блок.

Плановото решение на сградата е с акцент върху функционалността и максимално ефективната организация на помещенията, следвайки технологията на производствените и допълващи процеси, извършвани в базата. Предвидени са необходимите инсталационни и технологични връзки и пространства, складови зони, както и помещения, обезпечаващи нуждите на работещият в сградата персонал.

Цялостната разработка осигурява оптимизация и комфорт в работния процес, изпълнявайки спецификата на заданието. Изчистеното решение се пренася визуално в ортогоналният обем на сградата е изчистен, с използван във фасадното решение характерен за бранда червен цвят.

YEAR

2022

LOCATION

Sofia, Bulgaria

CATEGORY

Industrial building

SHARE PROJECT